Co nabízím

 
Svou roli chápu z větší části jako roli průvodce, který je schopen nasměrovat klienta, aby si uvědomil z vyššího nadhledu, jaká změna v životě by mu / jí prospěla, a jsem schopen tento proces podpořit. Používám k tomu různé dary, techniky i metody, které jsem během života získal nebo se naučil. Jsem velmi otevřený a stále se učím nové aniž bych si dával omezení, ať jde o prastaré techniky přírodních národů (Indiánů, Maorů, Keltů), o moudrost východních škol nebo o metody nové. `

Role samotného klienta je ale naprosto klíčová a nezastupitelná. Jakékoliv léčení nebo posun v životě se neuděje pouze působením jakékoliv externí síly. Ta může proces nastartovat nebo urychlit, ale vždy je třeba mít opravdový záměr a plnohodnotně se na této změně  podílet. 

 


Průvodce

Kdo jsi a jaká je Tvá cesta

  • metody osobního rozvoje
  • meditace
  • žít v srdci - šamanské techniky
  • propojení s přírodou

Léčení


  • rekonektivní léčení a the Reconnection
  • Yuen metoda
  • šamanské techniky (práce s energetickými centry a další)
  • nalezení psychosomatických příčin
  • léčení zvířat